سفارش تبلیغ
صبا ویژن
طلوع ستاره درخشانی در مشرق که مانند ماه بدرخشد.
قرآن هدیه ی الهی است که خداوند با فرود آوردن آن بر پیامبر اسلام به انسان منت نهاده . قرآن نوری است که دلها را روشن می سازد،داروئی است که دردها را درمان میکند وسینه ها را شفا میدهد معجزه ای است که انسان را از غفلت در می آورد .

 

خدای مهربان راه رسیدن به کمالات وطریق تحصیل فضایل را بیان فرموده سپس فرمان داده که شما این راه را به دنبال سالک آن و با اقتدا به پیشوای معصوم راه طی کنید تا به مقصد برسید . البته چنین نیست که پا به پای او بتوانید در همه مدارج ومراحل همراهش باشید ، آنان به جائی رسیده اند که حتی عبد توانمندی چون جبرئیل به آنجا راه نیافته ،جبرئیل اعلام کرد : اگر به اندازه یک بند انگشت فراتر روم بی تردید بسوزم .

حضرت حق را سر مشق واسوه انسانها قرار داده است تا هر کس به فراخور حال خویش وظرفیت واستعدادش از آنان بهره گیرد. که این اسوه بودن پس از رسول الهی به اهل بیت میرسد چرا که آنان خلفا و اوصیا و جانشینان و وارثان بر حق پیامبرند و مقام اسوه بودن مقام شخص نیست بلکه مقامی حقوقی است که از پیامبر به اهل بیت میرسد .


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 91/3/23 توسط زهره صفی آریان | پیام ها ()